Nationale Pannenkoekdag

24 maart is het Nationale Pannenkoekendag.

In de winkel van de molen hebben we een flinke voorraad pannenkoekmeel klaar staan. Dat is ook wel nodig als je onderstaande leest!!!
DE LEKKERSTE PANNENKOEK WORDT GEMAAKT VAN MEEL VAN DE LONNEKER MOLEN

Wist u dat:
het recept voor pannenkoeken in de 12e eeuw door kruisvaarders werd meegenomen vanuit China en Nepal
in Engeland, Ierland en Australië al eeuwenlang Pancake Day wordt gevierd op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag (de eerste dag van de christelijke vastenperiode)
we in Nederland sinds 2007 Nationale Pannenkoekdag vieren op een vrijdag in maart?
de Amerikaanse pancake dikker is dan de Nederlandse pannenkoek?
de Franse crêpe dunner is dan de Nederlandse pannenkoek?
MAAR DE LEKKERSTE PANNENKOEK GEMAAKT WORDT VAN MEEL VAN DE LONNEKER MOLEN?

Herstel Lonneker Molen op schema, erfpachtovereenkomst getekend!

Na de brand van de Lonnekermolen op 13 februari 2016 is door alle vrijwilligers van SLM, HALL, Stichting Erfgoed Lonneker en door de technische mensen van de gemeente Enschede en (vooral) de SLM hard gewerkt om de molen en omgeving op te ruimen. Er is een winkel ingericht in de schuur naast de molen waardoor de verkoop van molenproducten al op woensdag 17 februari kon worden hervat. Een grote prestatie van allen die hieraan hebben meegeholpen!

De schade aan de molen is opgenomen door de verzekeraars, de molenaars en de technische mensen van de Lonneker Molen. Aan het herstel wordt inmiddels met man en macht gewerkt. We zijn erg verheugd dat de zaken zo voorspoedig lopen. Als alles volgens plan verloopt zal de molen begin april in volle glorie zijn hersteld.

Op dinsdag 23 februari, 10 dagen na de brand, was er zoveel vertrouwen in het voorspoedige herstel, dat besloten is om de erfpachtovereenkomst die op 13 februari voor ondertekening klaarlag, te tekenen. Die gebeurtenis heeft in klein comité plaatsgevonden. De erfpachtovereenkomst is getekend door het bestuur van de Stichting Erfgoed Lonneker en wethouder Hans van Agteren.IMAG0525

De formele overdracht van de molen zal plaatsvinden bij het passeren van de erfpachtakte door de notaris. We willen daar een feestelijke gebeurtenis van maken in de herstelde Lonneker Molen. Naar verwachting zal dat begin april 2016 gaan plaatsvinden.

Zodra de definitieve datum bekend is zullen we dat kenbaar maken.

De vrijwilligers en besturen van de bij de Lonnekermolen betrokken organisaties danken iedereen die ons een hart onder de riem heeft gestoken. Er zijn steunbetuigingen ontvangen van veel organisaties en van belangstellenden van over de gehele wereld.

De molen zal doordraaien!

Stichting Erfgoed Lonneker, Stichting Lonneker Molen, Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker

Voor meer informatie: Geertjan Takkenkamp, Tel: 06-51269954 of Cees Purmer,

tel. 06-51352712

 

Persbericht naar aanleiding van brand Lonneker Molen

Lonneker Molen draait door na brand

In de vroege ochtend van zaterdag 13 februari 2016 is Lonneker opgeschrikt door brand in de Lonneker Molen. Door zeer adequaat optreden van een buurvrouw die om 2 uur in de nacht de beginnende brand heeft gezien en gemeld en door doortastend handelen van de brandweer is dit drama geen ramp geworden. De schade is aanzienlijk maar is herstelbaar. Een deel van de rieten bekleding van de molen is verloren gegaan en de binnenzijde van de molen heeft water en rookschade opgelopen. De oorzaak van de brand staat nog niet onomstotelijk vast, er is nog geen uitslag bekend van het forensisch onderzoek, maar brandstichting is het meest aannemelijk.

Juist op de zaterdag van de brand zou de molen door de gemeente worden overgedragen aan de  Stichting Erfgoed Lonneker. In 2015 is door de Stichting Lonneker Molen, de vereniging Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker, de Stichting Erfgoed Lonneker en de gemeente Enschede hard gewerkt aan de plannen om de molen te behouden voor het dorp en de molen op eigen benen te laten doordraaien. De samenwerking tussen alle betrokkenen is, anders dan berichten op de sociale media suggereren, zeer constructief.

Op de zaterdagochtend van de brand is er een samenkomst geweest van de vrijwilligers van de betrokken organisaties. Hoewel iedereen natuurlijk aangeslagen is door de afschuwelijke gebeurtenis laten de organisaties en de vrijwilligers zich niet uit het veld slaan. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om de schade te herstellen. De molen zelf zal de eerste tijd niet gebruikt kunnen worden en de voorraad producten die in de molen aanwezig is moet als verloren worden beschouwd.

Gelukkig is een belangrijk deel van de voorraad producten elders opgeslagen. Vanaf woensdag 17 februari zal de molenwinkel weer open zijn voor klanten, de verkoop zal plaatsvinden vanuit de schuur naast de molen (ingang Elzenkampweg).

De overdracht van de molen is uitgesteld. De organisaties zullen in overleg met de gemeente en de verzekeraars bepalen hoe, en op welke termijn, de schade kan worden hersteld. Vast staat dat de plannen ten aanzien van de toekomst van de molen ongewijzigd doorgang zullen vinden. Komende weken zal duidelijk worden wanneer de uitgestelde overdracht zal plaatsvinden.

Intussen doen we een beroep op ieder die de molen een warm hart toedraagt om de wederopbouw te steunen. Dat kan door een vrijwillige bijdrage over te maken op rekeningnummer NL50 RABO 0305 6833 06 en natuurlijk door het kopen van producten in de molenwinkel.

Stichting Erfgoed Lonneker

Stichting Lonneker Molen

Vereniging het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker

Zie voor de actualiteit ook www.lonnekermolen.nl.

De openingstijden van de winkel zijn woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30.