Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan op facebook Lonneker Molen.

juni2019

Op de akkers van Zorgboerderij De Rokker groeit het graan voor de Lonneker Molen. Over een aantal weken zal dit gemaaid worden, maar tot die tijd kunt u nog genieten van de prachtige bloemenpracht aan de kant van de akker.

mei2019

Elke zaterdag -en zondagmiddag is er ‘de cake van de week’ bij de Lonneker Molen. Maak kennis met de verschillende cakemixen met bijzonder lekkere smaken. Slechts voor 1,75 inclusief koffie of thee.

Het graan is weer van de akker

kijk naar het leuke filmpje voor de lonneker molen en de molenaar via onderstaande link

Een mooie opsteker!

Ruim 1500,00 euro ontvangt de Lonneker Molen van de RaboClubkascampagne;
een geweldig mooi resultaat waar we heel blij mee zijn.

Dank aan alle stemmers!

Lonneker Molen in de belangstelling!

Het is verbazingwekkend hoeveel scholen, BSO’s en andere groepen op dit moment een bezoek aan de molen willen brengen. Soms 3 excursies per week.

Dat levert in ons gastenboek ook leuke reacties op, zoals van de groep Alifa dames, gedeeltelijk in het Nederlands maar ook in het Arabisch.

Een leuk artikel over de Lonneker Molen.

Door op de naam Jannike Huisman te klikken, kunt u de hele reportage met foto’s lezen.

De Lonneker Molen moet je op Nationale Molendag echt even bekijken
Door Jannike Huisman 6 mei 2018
Enschede heeft nog twee molens, de Wissink’s Möl en de Lonneker Molen.
Wist je dat de Lonneker Molen nog steeds werkt en een winkeltje heeft?
Je kunt de molen bezoeken op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei op Nationale Molendag.
Lonneker Molen
De Lonneker Molen is gebouwd in 1850, nadat de vorige molen in vlammen was opgegaan. Het is best wel een bijzondere molen. “Het is de enige molen in Nederland die een stenen romp heeft, met riet er overheen,” vertelt Ans die de PR verzorgt. “Het lijkt misschien niet zo speciaal, maar twee jaar geleden is de molen in de brand gestoken en we hebben heel veel voordeel gehad van die stenen laag.” Ook staat de molen op een heuveltje, een belt.
Molenaar
Molenaar Theo Diepemaat is twee keer per week in de molen te vinden, als vrijwilliger. Samen met Frank, de andere molenaar, zorgt hij dat de molen blijft draaien. “We kunnen malen en we hebben twee steenkoppels in de molen. Eéntje daarvan is elektrisch, want door de bomen die om de molen staan, kunnen we niet altijd op de wind malen.” Theo groeide op met de molen in Lonneker. “De oude techniek, dat alles werkt, dat maakt het gewoon leuk.” Ook vertelt hij graag aan anderen over de molen .
Het winkeltje
Vaker open
De molen is sinds deze maand op woensdagmiddag, donderdagmiddag, de hele zaterdag en op zondagmiddag open. De fietsroute rondje Enschede loopt langs de molen, dus er komen veel mensen langs.
Ook is er in de molen een winkeltje, waar allerlei graanproducten en honing wordt verkocht. “We malen graan dat vooral hier in de omgeving verbouwd,” vertelt Ans.
“Daarnaast hebben we ook hele lekkere cakemixen die we van een bevriende molenaar krijgen.
We maken wel zelf pannenkoekenmeel. Mensen zeggen vaak: ‘als je dit hebt geproefd, dan wil je geen pannenkoeken uit een pakje meer’.
Het is heel smaakvol.”
Ontmoet de molenaar
De jaarlijkse Molendag heeft altijd een thema en dit jaar is dat: Ontmoet de molenaar. Op 12 mei kun je dus met Theo en Frank een praatje maken en ze zullen je dan vast vertellen hoeveel omwentelingen de wieken per minuut maken en hoe dat nou precies zit met de wind en de molenstenen. “Je kunt de molen bekijken en als er genoeg wind is, dan kan de molen ook draaien,” vertelt Theo. Kinderen mogen zelf graan malen en het meel mogen ze meenemen. Dit jaar kunnen kinderen ook meedoen aan een zonnebloemwedstrijd en ze bakken ook deze keer weer heerlijke pannenkoeken.
De molen ook te bezoeken op zondagmiddag vanaf 1 mei tot 1 september,
van 13.00-16.00 uur

Het molenerf is een prachtige plek om even uit te rusten van een wandeling of fietstocht; daarom bent u ook in de zomerperiode op zondagmiddag van harte welkom voor een kopje koffie,thee of iets fris. De molenaar vertelt u graag over dit mooie erfgoed  uit 1851.

Kom gezellig even langs!

 

 Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.

Een internationale erkenning die een grote impuls voor het molenbehoud is, nu en in de toekomst. Een blijk van waardering voor molenaars en de vele zeer betrokken vrijwilligers die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.
Na de bekendmaking van het nieuws werden in het hele land molens in de vreugdestand gezet, zo ook in Lonneker


Afscheid van de laatste beroepsmolenaar van de Lonneker Molen
Op indrukwekkende wijze hebben  de huidige (vrijwillige)molenaars Theo Diepemaat en Frank de Bont op 4 november 2017 afscheid genomen van de laatste beroepsmolenaar van de Lonneker Molen, de heer Fons Roetenberg
De heer Roetenberg was lange tijd (vanaf midden vijftiger jaren tot 1968) de molenaar van de Lonneker Molen.
De rouwstoet reed vanmorgen langs de molen terwijl de molenaars bezig waren met het ‘kruien van de molen’ van west naar noord (als afscheidsgroet) waar de stoet enkele ogenblikken stil stond.

Met deze korte plechtigheid is de rouwstand van de molen opgeheven.

Op de foto de huidige molenaars met de voorbereidingen 

Bezoek uit verre landen

Op 9 mei 2017 kwam er een groep Japanners op bezoek bij de molen en werden door molenaar Frank uitgebreid geïnformeerd over het ‘wel en wee’ van de molen (foto’s Marek Hardens).

maart 2017

Van de Stadswerkplaats kregen we een prachtige houten winkelstellage, speciaal voor de molenwinkel gemaakt.  Daar zijn we reuze blij mee. We kunnen er heel veel artikelen op een mooie manier in  ‘tentoonstellen’. Reuze bedankt!


 Pinksteren 2016

 
 Op dinsdag 23 februari, 10 dagen na de brand, was er zoveel vertrouwen in het voorspoedige herstel, dat besloten is om de erfpachtovereenkomst die op 13 februari voor ondertekening klaarlag, te tekenen. Die gebeurtenis heeft in klein comité plaatsgevonden. De erfpachtovereenkomst is getekend door het bestuur van de Stichting Erfgoed Lonneker en wethouder Hans van Agteren.
IMAG0525
vrede van Lonneker
Vrijwilligers Lonneker Molen bezoeken Twentse Welle in Enschedecollage-2016-01-17
WELKOM

IMAG0597

Producten Lonneker Molen ook te koop bij Kaamps in Deurningen
Enige tijd geleden vroeg een bestuurslid van Stichting Welzijn Ouderen uit Deurningen of er bij de Lonneker Molen een koffiestop gehouden kon worden tijdens hun autopuzzeltocht.
Na de koffie kwamen velen in de molenwinkel een kijkje nemen cq iets kopen. Vooral het eigengemaakte pannenkoekmeel ging gretig van de hand en een enkeling gaf aan dat dit ook wel een mooi product was om in de landwinkel van Erve Kaamps te verkopen.
De volgende morgen werd er contact gezocht met de familie Kaamps en na enkele gesprekken is het nu zo ver.
Erve Kaamps in Deurningen gaat producten van de Lonneker Molen verkopen.
We hopen op een prettige samenwerking.

Op bezoek bij ‘leverancier’

Medewerkers van de winkel van de Lonneker Molen en leden van de maalploeg hebben zondag 17 mei een bezoek gebracht aan de korenmolen De Vier Winden in Vragender ter gelegenheid van de feestelijke heropening.collage-2015-05-18

De gebouwen bij deze molen zijn zeer recentelijk fiks uitgebreid (met o.a. een prachtige winkel) en een bezoek meer dan waard; ook omdat het ‘onze leverancier is’  van producten die in de Lonneker Molen worden verkocht

CONVENANT SLM EN HALL EEN FEIT.

Op dinsdag 21 april 2015 hebben de voorzitters van de Stichting Lonneker Molen (Cees Terlouw)  en HALL (Harry Levink) onder toeziend oog van Geert Jan Takkenberg (onafhankelijk voorzitter), wethouder van Agteren en vele vrijwilligers van beide organisaties, een handtekening gezet onder het convenant. Daarmee is een begin gemaakt voor een nauwe samenwerking.

Als het prachtige weer op deze dinsdag een voorbode is van een vruchtbare samenwerking ziet het er goed uit voor dit culturele erfgoed.

Het convenant is op verzoek beschikbaar.

DSC01609DSC01627

EVEN BIJPRATEN OVER DE ONTWIKKELINGEN, Mediation 2  – februari 2015

Waar ging het ook weer over?

Op 9 januari kwamen de Stichting Lonneker Molen en de HALL bijeen of, en in welke mate, het project ‘Van Akker tot Bakker’ een kader kon bieden voor een vruchtbare samenwerking tussen SLM en HALL. Allen onderschrijven het project ‘Van Akker tot Bakker’. Echter, er bestaat verschil van mening over de uitvoeringsschaal (SLM: kleinschalig; HALL: grootschalig) en de gebouwen (SLM: gefaseerd; HALL: met alle gebouwen direct beginnen). De verschillen zijn terug te voeren op verschillende visies: HALL hanteert vooral economische gronden vanuit de wens tot een grootschalige bebouwing; SLM daarentegen streeft geen grootschalige bebouwing na want vooral gericht op het behoud van het cultureel erfgoed. De mediators gaven aan dat met wethouder Van Agteren verder overlegd zou worden over het vervolg. SLM en HALL zouden per brief worden geïnformeerd. 

Conclusie mediators

Wij hebben de brief ontvangen (zie hieronder). Zoals u kunt lezen, hebben de mediators de eindconclusie getrokken dat naar hun oordeel de benodigde onderhandelingsruimte en bereidheid niet aanwezig waren om tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke oplossing.

Wat vindt de Stichting Lonneker Molen er van?

 1. Verschil van mening moet niet leiden tot het stoppen van overleg

Het zo helder mogelijk kenbaar maken van de standpunten is slechts de eerste fase in een proces om tot overeenstemming te komen. Het maakt het immers direct mogelijk om daarover dan verder te overleggen. Het is daarom geen eindpunt, maar een beginpunt;

 1. Er zijn geen verdere argumenten om niet verder te spreken

Wij hebben de bereidheid uitgesproken om verder te spreken. Wij zien in de brief geen verdere argumenten om niet verder te spreken. Aangezien we geen verslag hebben ontvangen van de mediators van het eerste gesprek kunnen wij naar andere argumenten slechts gissen;

 1. Een meer bescheiden doelstelling nastreven

De twee clubs zouden eerst eens hun al bestaande samenwerking op een aantal punten in het kader van ‘Van Akker tot Bakker’ verder kunnen verstevigen en uitbouwen. Ook zijn vormen denkbaar waarin bijvoorbeeld leden van HALL met het SLM-bestuur meevergaderen. Dit soort oplossingen zijn nog niet besproken en onderzocht;

 1. De werkwijze meer structureren

Er kan worden gedacht aan een duidelijke doelstelling van een bijeenkomst met een agenda, conclusies en actiepunten, neergelegd in een verslag voor de betrokkenen. Wij pleiten in deze ook voor een ruime opdracht voor een mediator, en openheid en transparantie van het proces. 

Hoe nu verder?

De mededeling aan het einde van de brief dat wij nog worden geïnformeerd over het standpunt van de gemeente over de te volgen stappen is slechts procedureel van aard. Wij willen inhoudelijk verder praten over onze visies en hoe tot overeenstemming te komen. Een gesprek met de wethouder is aangevraagd.

brief gem enschede

EVEN BIJPRATEN OVER DE ONTWIKKELINGEN VAN DE LONNEKER MOLEN

Op vrijdagmiddag 9 januari kwamen wij voor de eerste keer bij elkaar voor een ‘mediation’ tussen de Stichting Lonneker Molen (SLM) en de vereniging Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker (HALL). Wij, dat wil zeggen, voor de SLM Rick van Steden, Hugo Stolker, en Cees Terlouw; voor de HALL Harry Levink, Hems Averink, en Hans Herink; en onze ‘mediators’ Ronald Willering en collega.

Één organisatie

Het uitgangspunt was het verzoek van de wethouder Van Agteren om tot één club te komen; de wethouder zou graag met één organisatie – waarin SLM en HALL samenwerken – willen overleggen. De centrale vraag werd uiteindelijk of, en in welke mate, het project ‘Van Akker tot Bakker’ een kader kon bieden voor een vruchtbare samenwerking tussen SLM en HALL. Een punt is hierbij wel dat zowel SLM als HALL eigen doelstellingen heeft, soms neergelegd in statuten; het genoemde project moet als uitwerking daarmee wel in overeenstemming zijn.

Verschillende waarderingen en visies

In de eerste plaats was er verschil van mening over de huidige uitvoering van het project ‘Van Akker tot Bakker’. De HALL vond dat SLM het project ‘Van Akker tot Bakker’ niet uitvoerde, want er werd veel minder meel verkocht aan de bakkers. De SLM vond daarentegen dat het project ‘Van Akker tot Bakker’ wel werd uitgevoerd. Dit werd toegelicht aan de hand van aspecten als landpacht, de maalcursus, technische inrichting om malen mogelijk te maken, de winkelactiviteiten, educatieve activiteiten, e.d. Wel erkent de SLM dat er minder is verkocht dan gepland, want de bakkers waren, gegeven de economische situatie, minder bereid meel af te nemen.

In de tweede plaats was er al een eerder bestaand verschil van mening over de omvang en uitvoeringssnelheid van het project. De HALL wil alle gebouwen in het ambitieplan realiseren, en daarmee direct beginnen. Men denkt zelf veel te kunnen uitvoeren. Het SLM-bestuur daarentegen heeft besloten het ambitieplan wel als inspiratiebron te nemen, en gefaseerd te werk te gaan met als eerste fase twee gebouwen. Een en ander alléén op basis van een financiële onderbouwing en binnen het kader van de molenbiotoop.

Deze verschillende waarderingen lijken voort te komen uit verschillende visies. De SLM stelt de cultuurhistorische doelstelling voorop en wil vooral een kleinschalige projectaanpak waarin de molen en het omringende landschap zoveel mogelijk worden behouden. Zij acht de nadruk op een economische doelstelling om zoveel mogelijk meel te produceren en te verkopen niet haalbaar om de onderhoudskosten van de molen te compenseren. Zij acht het ook onwenselijk, gegeven de kwetsbaarheid van het landschap en de opvattingen van de buren. Wel probeert SLM inkomsten te verwerven om zoveel mogelijk de onderhoudskosten van de molen te verminderen. HALL daarentegen stelt de economische doelstelling meer centraal waarvoor een grootschalige aanpak met de daarbij benodigde gebouwen noodzakelijk is. Zij zien wel mogelijkheden om een zodanige hoeveelheid meel te produceren dat er winst valt te maken om daarmee alle activiteiten te financieren. Men verwacht dat de buren van de molen daarmee geen problemen zullen hebben.

 Gemeentelijk beleid

Er is een brief gestuurd dat de verkoop van de molen niet doorgaat. Wat is dan het beleid? De mediators noemden mogelijkheden als ‘pacht’ of ‘erfpacht’. Echter, dat was nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de gemeente van de onderhoudskosten van de molen af wil. Er zal overleg plaatsvinden met de wethouder, en we zullen per brief worden geïnformeerd.                                                                                                    Over het verdere proces van mediëring werd geen informatie gegeven.

Oogstdag 2014

collage-2014-09-14 (2)

Heel veel bezoekers kwamen een kijkje nemen bij het oogstfeest op zondag 14 september. Indrukwekkend was de optocht met Excelsior, de vele kerkgangers en de oude wagens die na de oecumenische kerkdienst naar de molen kwamen.

Op het molenterrein waren verschillende activiteiten. Een zeer geslaagde dag!

Open Monumentendag zaterdag 13  september 2014

Op deze dag kunt u ook de  Lonnekermolen bekijken.collage-2014-08-28 (1)

Verbetering molenbiotoop toegestaan

Doordat de Gemeente Enschede overeenstemming heeft bereikt met de eigenares, kan er binnenkort begonnen worden met het verwijderen van bomen aan de oostkant van de molen.

Een langgekoesterde wens van de molenaars gaat in vervulling omdat zij nu weer “op de wind” kunnen draaien.DSC02445

Aspirant molenaar Frank de Bont werd op woensdag 13 augustus hierover geïnterviewd door TV Enschede.

Graan gemaaid voor Lonnekermolen

Dit graan zal verder verwerkt worden tijdens de Oogstdag op 14 september a.s. en op een later tijdstip gemalen worden in de Lonnekermolen. Het tarwemeel is daarna te koop in de molenwinkel.

De Lonneker Molen maalt weer graan!

Na enige tijd van stilstaan wordt er weer graan gemalen in de Lonnekermolen.             Dit kan omdat een groep van 5 enthousiaste vrijwilligers de 10 daagse cursus graan malen heeft gevolgd en deze op dinsdag 8 juli 2014 met goed gevolg heeft afgesloten. De cursus werd gegeven door docent/molenaar Tonnie Moes van de korenmolen De Leeuw in Lettele.

DSC02139

Uit handen van John Stienenbosch ontvingen Gerrit Tijhuis, Joop Grashof, Hems Averink, Frank de Bont en Cees Purmer het bijbehorende certifcaat (zie foto)

De 5 vrijwilligers mogen nu zelfstandig graan malen (elektrisch) en verwerken nu het graan dat vorig jaar geoogst is in Lonneker. Daardoor hoeft er geen gebruik meer gemaakt worden van molens in de omgeving. Ook het graan dat nu op de akkers in Lonneker groeit en over enige tijd gemaaid en onder anderen op de oogstdag op 14 september bij de molen wordt gedorst,  kan nu in de eigen molen verder verwerkt worden.

 • Los hoes: Nieuwe uitdaging (september 2012)
 • De plannen van het vorige kabinet ten aanzien van kunst en cultuur hebben onverwachte gevolgen in Lonneker. In het Dorpsplan plus dat eind 2009 is vastgesteld stond het project “Verplaatsing van het Los Hoes” hoog genoteerd; na verkeersveiligheid in de kern en de uitspraak dat Lonneker niet aan Enschede mag vastgroeien, staat het Los Hoes op de derde plaats van het verlanglijstje van de bevolking van Lonneker. Drie jaar lang is gesproken met de gebruiker van het Los Hoes aan de Vluchtestraat, het Rijksmuseum en de verschillende rijksdiensten, die eigenaar van het pand zijn. Alle seinen stonden inmiddels op groen of ten minste op oranje totdat de staatssecretaris Zijlstra met zijn bezuinigingsplannen kwam en de wereld er voor het museum ineens heel anders uitzag. De net aangetreden directeur Arnoud Odding heeft door alle veranderingen een nog zwaardere taak gekregen en moet daarom alle zeilen bijzetten.Van de ooit gedachte nieuwbouw voor het museum is dan ook geen sprake meer, wat betekent dat het Los Hoes vooralsnog kan blijven staan en weer een functie krijgt in de presentatie van het museum. Dit betekent dat Lonneker de eerste 4 jaar niet kan rekenen op de verplaatsing van het Los Hoes naar een locatie bij de molen. De werkgroep die de verplaatsing voorbereidde, zocht inmiddels al naar alternatieven voor hetboerenerf waar educatieve- en toeristische activiteiten kunnen plaatsvinden in samenhang met het project “van akker tot bakker” van de Lonnekermolen. De voorzitter van de werkgroep, Bennie Dood, ziet goede mogelijkheden om van historischematerialen een gebouw te realiseren dat qua uitstraling niet onder doet voor het museale Los Hoes. Het spreekt voor zich dat de werkgroep daarbij veel hulp van vrijwilligers kangebruiken. Ook tips over waar nog historische bouwmaterialen liggen opgeslagen zijn van harte welkom (lonnekermolen(@)gmail.com).
 • 9 september: Oogstfeest
  Op zondag 9 september jl. is rond de Lonneker Molen voor de tweede keer het Lonneker oogstfeest gehouden. Onder schitterende weersomstandigheden was het een drukte van belang met diverse activiteiten. Binnen het kader van een oogstfeest was er “voor elk wat wils”. Wethouder Hans van Agteren nam het Lonneker Land brood in ontvangst evenals het eerste exemplaar van het boekwerk Boeren, werken en leven begin 20e eeuw.
  Langs deze weg willen wij allen bedanken die dit feest hebben mogelijk gemaakt. De medewerkers van de Lonneker Molen, voor het malen, rondleiden, ontvangen van debezoekers en het verlenen van allerhande hand- en spandiensten. De leden van de vereniging Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker voor het plaatsen van de werktuigen en het presenteren hiervan waaronder het dorsen en de ritjes voor de kinderen. Bakker Oonk maar ook alle vrijwilligers, de bewoners in de buurt voor de feestelijke vlaggen de sponsoren en alle andere personen die deze dag geheel belangeloos tot een groot succes hebben gemaakt.
  Neen, namen noemen doen we niet; het zijn er te veel. Voor twee mensen maken we een uitzondering: Bennie Kuiper en Richard Beumer bedankt voor jullie geweldige inzet. Zo liet Lonneker nog eens zien wat in eendrachtige samenwerking mogelijk is.
  Namens de Vereniging Het Aangespannen Landbouwwerktuig Lonneker en de Stichting Lonneker Molen, Harry Levink en Ger Krabbe.
 • 11 augustus: Oogsten