Het project “Alles draait om de Lonneker Molen” werd mede gesubsidieerd door de Provincie Overijssel, de Gemeente Enschede en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.