De Lonneker Molen is een ronde stenen windmolen uit 1780 van het type beltmolen. Vroeger werd ze dagelijks gebruikt als molen om granen te malen.

Nu doen we dat nog steeds maar heeft de Lonneker Molen een breder doel. Ze zorgt voor de samenhang in ons dorp en beidt plaats voor veel activiteiten.

In 1998 werd er een nieuwe houten schuur naast gebouwd. In de nacht van 12 op 13 februari 2016 stond de molen in brand en is een deel van het riet verbrand maar de molen zelf is verder gespaard gebleven. De molen is geheel hersteld. De Stichting Erfgoed Lonneker heeft met ingang van 9 april 2016 het beheer en de exploitatie van de Lonneker Molen, de molenschuur en het omliggende terrein.


0